Zwanebloem

Ooit leefden zij gelukkig en tevreden aan de Zwanebloem, de bewoners van de nummers 15 tot en met 22. Tot het jaar 2018, want toen werd uit bezuinigingsoverwegingen het volle groen verwijderd. De bosschage waar zij vanuit de achterzijde van hun woningen op uit keken. Die hen de aanblik op geparkeerde auto’s van bewoners van de Kamille bespaarde.
Reden voor hen om te protesteren want niet alleen die aanblik, maar ook de binnenschijnende koplampen van inparkerende auto’s werden als hinderlijk ondervonden.
Waarvoor was dat nu nodig?

Een reden voor de bewoners om in actie te komen en tijdens een volgend
bewonersoverleg in wijkcentrum “De Cogge” klaagden zij hun nood. Dat kwam leden van het net opgerichte Risdam-Noord Groen! ter ore.

Nota bene opgericht omdat men de wijze van gemeentelijk groenbeheer met lede ogen aanzag.
Tijd om in actie te komen!

Risdam-Noord Groen Zij kregen het aanbod dat, indien zij de oever van de overzijde zouden adopteren en goed onderhouden, bomen en struiken dan van gemeentewege geleverd zouden krijgen.
Hans Timmerman, daar is hij weer met zijn kennis, maakte een plan van herplant op en de bewoners konden aan de slag. Een paar andere leden van de groengroep hielpen met raad en daad.
Zo kwam het weer een beetje op zijn pootjes terecht en nu maar afwachten tot het struweel weer in staat is de aanblik te vergroenen en binnenschijnend licht te dempen.

Natuurlijk was dit een persmoment!