Sportpark Risdam-Noord

Verslag gesprek met wethouder Al Mobayed op 22 september over het Sport- en Recreatiepark Risdam-Noord

Te lang hebben wij geen verbeteringen gezien en ook niets gehoord over de ontwikkeling van het sportpark. Dit ondanks de nadrukkelijke wens van de gemeenteraad om het sport- en recreatiepark te revitaliseren en de wijkbewoners bij de planontwikkeling te betrekken. Daarom wilden wij met de wethouder in gesprek.

De wethouder heeft toegezegd de korte-termijn-punten uit ons adviesrapport over het park (2019) tot uitvoering te willen brengen. Het gaat dan onder meer om bruggetjes/planken, speelruimte creëren, het gebruik van de ruimte achter het geluidsscherm te willen onderzoeken, komen tot een voorziening voor honden en goed (openbaar) gebruik van het bijveld van HSV Sport.

Tijdens het gesprek hebben wij aangegeven dat gezamenlijk overleg, dus mét de betrokken sportverenigingen, omwonenden en andere parkgebruikers en onze buurtgroep, onze voorkeur heeft; gezamenlijk willen wij de plannen ontwikkelen.


De wethouder is tot nu toe slechts in gesprek met HSV Sport en de rugbyvereniging RCWF. Er wordt gesproken over hun financiële bijdrage aan nieuwbouw of renovatie van de accommodatie. Daarover wordt eind oktober een besluit genomen.Wethouder Al Mobayed wil daarna ook overleg met ons, de wijkbewoners. Zij wil dat overleg niet alleen in de vergaderkamer maar zij wil ook komen kijken in het sportpark.
De clubs zullen samen in totaal drie velden gebruiken, de precieze ligging kan en moet nog bepaald worden. Hoe dan ook, er zal dus meer ruimte komen voor vrije recreatie, zo werd ons verzekerd! Wij, de wijkbewoners, zullen zeker bij de verdere planontwikkeling betrokken worden; de wethouder stelt dat ten aanzien van de ligging van de sportvelden én de verdere inrichting van het park er niets in beton gegoten zal zijn bij aanvang van de te voeren gesprekken.

Frits Brouwer, voorzitter werkgroep Sport- en  Recreatiepark (2019)
Ted van der Bruggen, voorzitter Stichting ‘Risdam-Noord Groen’