Parknieuws

Bouwplannen van de baan?
De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een nieuw IKEC-scholencomplex met woningen te bouwen in ons Sport- en recreatiepark in Risdam Noord. ‘Risdam-Noord Groen’ en vele anderen hebben tegen de bouw geprotesteerd. Op 9 maart heeft een commissie van de gemeente over dit onderzoek gesproken. Tijdens deze vergadering bleek dat bijna alle politieke partijen niet meer willen bouwen in ons park.

Protestacties.
Eerder zagen vier partijen nog wel wat in bouwen in het park, maar als gevolg van de vele protesten en omdat uit het onderzoek duidelijk is geworden dat bijna niets meer van het park overblijft, zijn drie van deze vier partijen van gedachten veranderd. Alleen fractie Tonnaer heeft nog geen keus gemaakt. Deze partij wil eerst een beeld hebben van de kosten en pas dan een definitieve keuze maken. Met nog de onzekerheid over het standpunt van slechts één politieke partij (van de dertien) lijken de bouwplannen in het park dus van de baan. In het bijgevoegde krantenartikel van het NHD van 10 maart is meer te lezen over het verloop van deze vergadering.

Afgelopen maanden hebben veel mensen geprotesteerd tegen de bouwplannen van de gemeente. Bij de vergadering van de gemeente op 9 maart werden 10 ingezonden brieven voorgelezen. Verder hebben bijna 500 mensen gereageerd op onze online-petitie. Ook waren er 78 buurtbewoners en 17 raadsleden die deelnamen aan onze online protestbijeenkomst op 4 maart. Hierbij konden zowel buurtbewoners als politici zijn zegje doen. Dat dit een groot succes was blijkt wel uit het feit dat we veel bedankjes en complimenten hebben gekregen. Ook van de politici!
We kunnen constateren dat al onze aandacht en de vele protesten de ogen van de politici hebben geopend.

Proces.
Het definitieve besluit moet nog worden genomen. Op 8 april praat de gemeente verder over de bouwplannen en op 23 april zal de definitieve beslissing vallen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden een vinger aan de pols.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.