Sportpark in nood

Ons Park is in gevaar! Een Brandbrief!

Op 20 april beslist de gemeenteraad of er een groot kindcentrum (IKEC met 480 leerlingen) en/of woningen gebouwd gaan worden in het sport- en recreatiepark Risdam-Noord (het park tussen voetbalvereniging HSV en de honkbalclub). Een IKEC is een Integraal Kind- en Expertise Centrum; een school voor speciaal onderwijs, zorg en kinderopvang.)

Stichting Risdam-Noord Groen (RNG) is tegen bebouwing van het park en voor het behoud van een groene omgeving die uitnodigt tot wandelen, sporten, een rondje met de hond lopen en die een veilige speelplek biedt voor de jeugd. Het park dreigt verloren te gaan terwijl het zo belangrijk is voor welzijn en gezondheid van mens en dier.

Bebouwing is ook strijdig met de gemeentelijke Groenvisie.

Wat kunt u doen?

– 4 maart van 19.00 tot 20.00 uur: u kunt met gemeenteraadsleden praten over de plannen.
Mail naar info@risdamgroen.nl. U krijgt dan een toegangscode voor een online Zoombijeenkomst.
Haast u want 100 deelnemers is het maximum, maar als dat een feit is getuigt juist dat van betrokkenheid en zorgen om ons recreatie- en sportpark.
Onze achtertuin!

Teken de petitie.

Het recreatie- en sportpark in vogelvlucht

– Meld u aan voor een aantal online bijeenkomsten, georganiseerd door RNG!
– 25 februari vanaf 19.30 uur: buurtgenoten wisselen onderling en met RNG vragen en ideeën uit.
– Informeer uzelf, spreek erover met buurtgenoten want de plannen zijn niet bij alle bewoners bekend.
– Schrijf een brief aan Burgemeester en Wethouders (B&W) of stuur een ingezonden brief naar de krant. Ook kunt u ‘inspreken’ tijdens de procedure.