OEVERMAAIBELEID WORDT NIET UITGEVOERD.

In 2019 hebben wij bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) geklaagd over het te rigoureuze maaibeleid langs de Medemblikkervaart tussen het park en De Opgang.
In 2019 ontvingen wij een keurige kaart van de oevers van de Medemblikkervaart waarop staat aangegeven in welke jaren welke gedeelten gemaaid zullen worden.

Helaas is van dit nieuwe beleid in Risdam-Noord nog steeds niet veel of niets te zien.

Ook dit jaar -we kregen ook klachten uit andere delen van onze wijk over de walkanten- is het fout gegaan. De gemeente hoort tot aan de waterkant te maaien en HHNK maait de waterplanten en het riet die met de voeten in het water langs de kant staan. De gemeente maaide echter ‘per ongeluk’, alles weg. Ook dit jaar werd beterschap beloofd voor de komende jaren.
Volgend jaar zullen wij in augustus/september bij HHNK en de gemeente waarschuwend aan de bel trekken dat het dit keer wél goed moet gaan.

Ken jij bepaalde walkanten waarvan het maaibeleid niet spoort met het in 2019 ingezette beleid, maak dan een foto, omschrijf de locatie zo exact mogelijk en stuur dit naar info@risdamgroen.nl

Alvast bedankt!
Ted van der Bruggen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.