Nieuws

Een samenwerking tussen “De Alliantie”, een groep van direct betrokken bewoners, en de groengroep “Risdam-Noord Groen” organiseerde op donderdag 4 maart een zoombijeenkomst.
Dit naar aanleiding van commotie die in de afgelopen maanden ontstaan omdat er plannen bleken te bestaan die een ernstige aantasting zouden betekenen van het Sport- en Recreatiepark Risdam-Noord.

Plannen om in het park een het kindcentrum IKEC te vestigen, met daaraan gekoppeld woningbouw en infrastructuur om het bereikbaar te maken.
Het organiseren van deze bijeenkomst, waarbij raadsleden aanwezig zouden zijn, bleek een schot in de roos. Klaarblijkelijk is er grote onrust onder de bewoners van onze wijk als het gaat om de toekomst van het park.
Voor de zoommeting hadden veel betrokken buurtbewoners zich aangemeld, waar ook de gemeenteraadsleden alle partijen aanwezig waren.

Op deze door Risdam-Noord Groen voorzitter Ted van der Bruggen geleide bijeenkomst spraken bewoners hun zorgen uit over de plannen en de manier waarop het gemeentebestuur met de bewoners communiceert. Het college van Burgemeester en Wethouders liet weten dat inwoners pas bezwaren in kunnen dienen nadat de raad een besluit zou hebben genomen. Daar zijn de bewoners van Risdam-Noord vanzelfsprekend niet van gediend. Als zouden de bewoners pas bezwaren in mogen dienen als de raad daar al besluiten over had genomen. Daar zijn de bewoners vanzelfsprekend niet van gediend. Daarom was iedereen blij dat er nu de mogelijkheid bestond om daarover rechtstreeks met raadsleden van gedachten te wisselen.
Het werd een goed debat waarmee bewoners met goede argumenten, maar ook met hun beleving van het park, of als wandelaar, of als individueel sporter, of als hondenbezitter, of als liefhebber van het groen.
Met veel vuur werd het allemaal gebracht, waar de raadsleden niets anders konden dan het er mee eens te zijn. Zij bezwoeren ook dat de soep niet zo heet gegeten zou worden als opgediend. Zij verwezen naar een door een aantal partijen gestuurde brief waarin zij de wijkbewoners in verzekerden dat het park onaangetast zou blijven.
Wel was er nog enig gesteggel over suggestie van enkele raadsleden om het IKEC alsnog in combinatie met de kantine en kleedkamers van de voetbalclub te vestigen. Gesteggel omdat wel duidelijk is dat vanwege de ruimte die het IKEC nodig heeft, dat gewoon niet mogelijk is,

Hoe dan ook, de organisatoren en wijkbewoners konden enigszins gerust ademhalen, want als de raadsleden hun woord gestand doen en tegen Risdam-Noord als locatie van het IKEC zal stemmen dan zal het wel goed komen.
Maar helemaal gerust? Dat nu ook weer niet, gezien want tijdens deze meeting bleek, ook raadsleden was van gemeentewege informatie wordt onthouden.
Wat ook pijn doet en wantrouwen schept is dat de aankondiging van dHet college van Burgemeester en Wethouders liet weten dat inwoners pas bezwaren in kunnen dienen nadat de raad een besluit zou hebben genomen. Daar zijn de bewoners van Risdam-Noord vanzelfsprekend niet van gediend.e zoommeeting die op de website van de met het gemeente gelieerde “Puur Hoorn” na plaatsing is verwijderd op gezag van een woordvoerder van de bestuurders.


Maar laten we besluiten met de conclusie dat deze digitale buurtvergadering heeft laten zien dat de bewoners voor hun park strijden.
Hun achtertuin!

2 Responses to Nieuws

  1. Anna Werners says:

    Hoe de uitkomst ook is, aan jullie heeft het niet gelegen! Hartelijk dank voor jullie inspanningen om ons park te behouden❣

  2. Anton says:

    Het mooie van deze avond is het aantal van 73 wijkbewoners en 17 vertegenwoordigers van de gemeentepolitiek die aanwezig waren tijdens de digitale bijeenkomst. En met name die 73 bewoners die vertegenwoordigen een veel groter aantal inwoners van onze wijk.
    Reden om rekening mee te houden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.