Leekerbosbode

Nieuws van het Leekerbosje.

Het Leekerbosje nadert dan eindelijk zijn voltooiing. Het hek dat schapen en mensen moet scheiden is verplaatst, de eerste bomen zijn geplant. Er ligt nog een mooie strook om beplant te worden met drie vogelbosjes.

Het tweede wegenbouwbedrijf met opslag aan het leekerpad is verplaatst en zijn inventaris is afgevoerd. Na grondverbetering hebben de buurtbewoners er weer wilgenstekken op gepoot. Niet helemaal, zodat er een mooie brede strook open blijft voor een vast insectenlint. Het insectenlint dat een jaar geleden werd aangelegd ziet er veelbelovend uit. Er bloeit nu op bescheiden schaal wat klein hoefblad, ereprijs en paarse dovenetel, maar overal zijn de jonge blaadjes van stokroos, venkel, margrieten, boerenwormkruid, damastbloem, koekoeksbloem en ander nog ondefinieerbaar spul te onderscheiden. Het wordt een plek om in de gaten te houden want er komen massa’s bloemen.

In het gedeelte binnen de omheining dat nu nog gras is worden ook stukken gefreesd om ingezaaid te worden met akkerflora. Ook daar hopen we definitieve insectenlinten van te maken.

Als klaproos op de vuurpijl: De torenvolkennestkast is weer teruggekeerd op zijn paal. Nu nog twee torenvalken.