Inspraak

Lever ideeën voor het Sport- en Recreatiepark Risdam-Noord!

Op zaterdag 19 maart organiseert de gemeente Hoorn van 10.00 tot 13.00 uur een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het Sport- en Recreatiepark in de kantine van HSV-Sport. Wil je meer weten over de plannen en ideeën van de gemeente en wil je je mening hierover geven, maak dan van deze inloopbijeenkomst gebruik.

Omdat nog veel onduidelijk is en Risdam-Noord Groen zich zorgen maakt over de manier waarop de buurtbewoners hierbij betrokken worden, hebben we op 8 maart een gesprek gehad met de wethouders Al Mobayed, Broersma, de projectleider Rens van Kleij en Dennis Roet, medewerker bij de gemeente.

Tijdens dit gesprek bleek dat wethouder Al Mobayed van plan is om het op 19 maart alleen te hebben over het nieuw te ontwikkelen sportgedeelte bij HSV-Sport. De reden hiervoor is dat de gemeenteraad alleen hiervoor budget heeft vrijgemaakt. Ook zouden de buurtbewoners anders kunnen denken dat het gehele park al op korte termijn wordt aangepakt.

Risdam-Noord Groen vindt dat te beperkt. Het nieuwe sportcomplex in plangebied A en het recreatieve deel van het park (plangebied B) kunnen niet los van elkaar worden gezien. Herinrichting van deel A van het park heeft directe gevolgen voor de rest van het park. Verder vinden we dat goede en open communicatie juist veel problemen voorkomt en zorgen bij de omwonenden en de gebruikers van het park wegneemt.

Op dit moment is er geen goede communicatie en openheid over de plannen. Zelfs bij dit overleg kregen we geen inzage in de plannen. Ook hebben we verteld dat verschillende gebruikersgroepen van het park al constructieve wensen, plannen en ideeën voor het Sport- en Recreatiepark ontwikkelen. Deze kunnen een bijdrage leveren aan een goede inrichting van Plangebied A en in een later stadium van het gehele park. We vinden dan ook dat de inloopbijeenkomst op 19 maart moet gaan over de toekomstige aanpak van het gehele park en zijn omgeving en dus niet uitsluitend over het sportgedeelte A.

Het was een hard en onvriendelijk gesprek waarbij wethouder Al Mobayed in het begin in het geheel niet inging op onze argumenten en suggesties. Door zijn constructieve inbreng zorgde wethouder Broersma er uiteindelijk voor dat het gesprek een positieve wending kreeg. Wethouder Broersma heeft toegezegd dat hij op 19 maart ook met een team in de kantine van HSV aanwezig zal zijn om de wensen, plannen en ideeën voor het gehele park en de omgeving ervan, in ontvangst te nemen.

Het sportpark zoals de gemeente dit voor ogen heeft