Inspraak Sportpark raadscommissie

Nadat de gemeenteraad begin vorig jaar heeft besloten om geen woningen en geen IKEC te bouwen in het park is er nu nieuws te melden. De gemeente ontwikkelt plannen voor gebruik van de sportvoorzieningen van HSV Sport samen met Rugbyclub West-Friesland.
Het speelveld van de rugbyclub is nu nog te vinden op de Blauwe Berg.
Bewoners van Risdam-Noord en daarmee ook de stichting Risdam-Noord Groen vinden dat de raad niet aan het belang van het sportpark voor onze wijk kan voorbijgaan en hebben een schriftelijke inspraaknota ingediend.

Op dinsdag 25 januari wordt het plan besproken in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Hiernaast de nota als PDF-bestand downloaden