Hoornse raad negeert inspraak bewoners

Ondanks roep om inspraak, gemeenteraad stemt in met vergroten sportgedeelte park Risdam-Noord.

Op 8 februari jl. heeft de gemeenteraad,  ingestemd met het voorstel om de sportaccommodaties  van HSV te vergroten en ook geschikt te maken voor de rugbyclub. In de vergadering ontstond wel wat geharrewar over ons standpunt dat er totaal geen participatie heeft plaatsgevonden. Wij hadden ingebracht dat er pas een besluit kon worden genomen over de gebiedsindeling van het park als ook anderen dan de sportclubs hun mening hierover hadden kunnen geven. Ondanks inspraak en brieven van ons en een bericht in het NHD hierover heeft de raad toch het besluit over de gebiedsindeling genomen.

Vertraging

Een aantal politieke partijen heeft nog wel een motie ingediend om pas een besluit te nemen nadat inspraak zou hebben plaatsgevonden. Aanvankelijk leek een meerderheid deze motie te gaan volgen. Maar toen wethouder Al Mobayed aangaf dat dit tot vertraging van de bouwplannen zou gaan leiden veranderde de houding van veel partijen. Uiteindelijk werd de motie zelfs ingetrokken onder de voorwaarde dat de wethouder sportzaken (Al Mobayed) samen met de wethouder groenzaken (Broersma) met ons en anderen zouden gaan praten. Daarna werd het voorstel als een hamerstuk aaongenomen. De gemeenteraad heeft de mond vol over burgerparticipatie, maar als dat vertraging oplevert is “een gesprek” blijkbaar voldoende.

De vergroting van het sportgedeelte kan dus doorgaan in het plangebied A uit het voorstel. Gebied B wordt nu het recreatieve gedeelte van het park.

Veel vragen

Veel vragen, maar nog geen antwoorden.
Omdat de gemeente alleen nog met de sportclubs heeft gesproken zijn de consequenties voor de omwonenden en alle andere gebruikers van het park nog niet duidelijk.

 • Worden de monumentale bomen gekapt?
 • Moeten de beschermde groene singels wijken?
 • Komen er lichtmasten?
 • Ontstaat er parkeer- en geluidsoverlast?
 • Waar komen onze wandelroutes?
 • Waar kunnen onze kinderen straks nog spelen?
 • Waar laat u straks uw hond uit?

Meepraten.

Wij nodigen daarom alle groepen die gebruik maken van het park uit om samen te praten over de wensen, plannen en ideeën die er leven voor het Sport- en recreatiepark Risdam-Noord. Inmiddels zijn er tientallen sporters, wandelaars, natuurliefhebber, ouders van kinderen, hondenbezitters en omwonenden waarmee wij een ‘Breed Overleg’ gaan starten. Wij zijn heel blij met deze brede vertegenwoordiging omdat wij dan gezamenlijk met de projectleider van de gemeente kunnen streven naar een optimale invulling van het Sport- en recreatiepark  Risdam-Noord. Als jij ook wilt meepraten meld je dan aan bij onze secretaris. Dan sturen wij bijtijds een link voor de zoommeeting op 1 maart aanstaande om 19.30 uur.

Wij hebben een uitnodiging van wethouder al Mobayed gekregen om op 8 maart met haar, wethouder Broersma en o.a. de projectleider over het park te praten.

Wij blijven streven naar een mooi groen Sport- en recreatiepark Risdam-Noord.

2 Responses to Hoornse raad negeert inspraak bewoners

 1. Anton says:

  Zo ken ik de Hoornse raad weer!

 2. Anton says:

  Sociaal Hoorn is mijn stem kwijt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.