Groen van levensbelang

WAAROM GROEN BELANGRIJK IS VOOR DE LEEFOMGEVING VAN RISDAM-NOORD


Groen en water in Risdam-Noord kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de versterken van het leven van plant en dier, de biodiversiteit. De merel, koolmees, wilde eend, egel en kleine watersalamander profiteren ervan.
‘Groen’ in onze woonwijk heeft niet per definitie meerwaarde voor de biodiversiteit. Gras dat vaak wordt gemaaid, bomen die vaak worden gesnoeid, waterlopen met rechte beschoeiingen van tropisch hardhout dragen daar niet echt bij aan een grotere biodiversiteit. Het bevorderen van biodiversiteit is gebaat bij natuurlijk groen, groen dat een natuurlijke waarde heeft. Ook in Risdam-Noord is de wijze van inrichten en onderhouden van natuur zeer bepalend voor de waarde voor biodiversiteit.

Bewoners van Risdam-Noord nemen de Theekruidentuin bij het Erf in ogenschouw

Laten we het een en ander op de rit zetten.
Meer groen en natuur in een woonwijk zorgt voor:

• betere gezondheid (betere luchtkwaliteit/minder fijnstof; werkt ontspannend; minder nervositeit en somberte);
• vergroting biodiversiteit;
• betere klimaatadaptatie (minder hittestress);
• minder criminaliteit;
• meer sociale contacten;
• lagere sterftekans.
Weet u dat….
• mensen uit een stenige buurt eerder sterven dan mensen in een groene buurt?
• mensen die in een groene buurt wonen minder vaak bij de huisarts komen?
• in een groene omgeving angststoornissen en depressies vaker uitblijven, net als aandoeningen aan luchtwegen, diabetes, hoge bloeddruk en hartklachten?
• de kans op een depressie 33% zo hoog is in buurten met weinig groen in vergelijking met buurten met veel groen?
• het warmere weer in Nederland tot extra sterfgevallen per jaar leidt?
• meer groen minder ADHD betekent?
• groenere wijken minder kans op obesitas of overgewicht bieden?
• dit conclusies zijn uit onderzoeken van het RIVM?
• dit wordt bevestigd door onderzoeken van verschillende universiteiten naar de re
latie tussen groen en gezondheid?

Paintings-of-Artists-Original-Unusual- Art: Tree With Owl, Gnome And ...

Werken in Historische Fruittuin Swaegh
That Old Tree Painting by Sebastian Pierre

En bent u bekend met de feiten dat
• 10% meer vergroening leidt tot een halve graad minder hitte in de wijk (onderzoek De Hittebestendige Stad van de Hogeschool van Amsterdam)?
• bomen en planten zorgen voor minder grote afvoerpieken bij neerslag? In plaats van direct naar het riool te stromen, wordt het water eerst opgeslagen dor bladeren of takken. Pas nadat deze verzadigd raken, loopt het water naar de bodem. Hierdoor bereikt een deel van de neerslag de bodem met vertraging en een ander deel verdampt. Hierdoor wordt er minder neerslag tegelijk afgevoerd en krijg je minder wateroverlast.
• de economische voordelen van een groene leefomgeving groot zijn? Kopers zijn bereid gemiddeld 7% meer te betalen voor hun woning als deze direct grenst aan openbaar groen of water. Een vrij uitzicht op openruimte leidt tot 12% prijsverhoging. De aanwezigheid van aantrekkelijke natuur in de buurt van de woonplaats levert en waardestijging op van 5% tot 10%.
• de aanleg van meer groen in stedelijke gebieden een besparing kan opleveren van 65 miljoen euro op het volksgezondheid budget?
• meer groen ervoor kan zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing oplevert van 328 miljoen?
• dit blijkt uit onderzoek van de KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie?
Omdat mensen met een lage sociaaleconomische status vaker in dit soort versteende wijken zoals de onze wonen, is in Risdam-Noord het meeste te winnen!


Wij willen met alle betrokkenen samen eraan werken om Risdam-Noord de groene omgeving te geven die het verdient!
© Ted van der Bruggen, voorzitter
Stichting ‘Risdam-Noord Groen’
mei 2022