Geveltuinen

Project Geveltuinen

Dit jaar besteden wij aandacht aan de geveltuin, een smalle strook aarde met daarin één of meerdere klimmers die tegen een muur of schutting klimmen en aan de voet enkele laag blijvende (bloeiende) planten.
Omdat ‘Het Betrekken Bij Groenfonds’ van de provincie Noord Holland, net als wij, het belang van deze tuinen onderschrijft, hebben zij ons geld gegeven om wijkbewoners te helpen een geveltuin te realiseren. Ook de gemeente steunt dit initiatief.


Dat groene beplanting op straat grote waarde heeft voor mens en dier is inmiddels algemeen bekend. Bloemen maken mensen vrolijk, het verlaagt stress. Vlinders en andere insecten vinden er hun voedsel. Vogels hebben groen nodig om hun nesten te maken en de egels zoeken er beschutting.
Als het heet is geven planten verkoeling, bij koude hebben zij langs de gevel een isolerende werking en na hevige regen kan het water in de aarde weg vloeien.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen wel zo’n tuin willen, maar er niet toe komen zoals: weinig ‘groene’ kennis, fysieke beperkingen of geen geld.
Wij willen proberen om te helpen.
Bij een aantal mensen die op de plantjesmarkt hebben aangegeven hulp te kunnen gebruiken, gaan we nu een geveltuin realiseren. Samen kijken we naar mogelijkheden en geschikte planten.
Het was een feestelijke gebeurtenis toen op 9 augustus de eerste geveltuin, gerealiseerd op Hondsdraf nummer 23, werd ingewijd.

Mocht u uw woning ook zo’n groene aanblik gunnen, neem dan contact op met bijv. Marjon Brouwer.
Ook kunt u hier een Amsterdamse klimplanten gids. Dit boekje is als PDF-formaat downloaden waar veel informatie in te vinden is