Dekastrook

De afgelopen zomers waren warm en droog. Dan blijkt telkens weer dat weelderig groen een gunstig effect heeft op het weer en gezondheid.
Helaas blijkt dan hoe groot de oppervlakte is in onze gemeente, binnen het bebouwde gebied, met steen en asfalt bedekt. Met als gevolg verzengende hitte die elk zinnig mens zoveel mogelijk probeert te mijden.
Reden, voor ons stadsbestuur zich bij de landelijke “Operatie Steenbreek” aan te sluiten!
Een lid van onze groep maakte ons attent op de situatie bij het winkelcentrum “De Korenbloem”. Een winkelcentrum met die naam verdiend meer bloei!

Dat bracht een ander groepslid op het idee om eens met Photoshop in de weer te gaan om het verschil tussen steen en steen gelardeerd met bloeiende planten inzichtelijk te maken.
Tijd om ermee aan de slag te gaan en leerlingen van het Clusiuscollege erbij te betrekken.
Met hen werd een ontwerp gemaakt en dat werd aan het stadsbestuur en groenwerkers voorgelegd.
De groengroep stelde voor, als de gemeente de voorbereidende werkzaamheden zou doen het beplanten door de groep over te laten alsmede het onderhoud van de bloemenstrook.
De vestigingsmanager van de Dekamarkt liet weten ook mede voor het onderhoud te kunnen zorgen.
Edoch, het gemeentebestuur bleek niets aan het toeval te willen overlaten.
Wel een beetje jammer want wat meer vertrouwen in zijn burgers zou geen kwaad kunnen. Bijvoorbeeld, aan de andere kant van de stad in natuurpark Blokweer. Daar wordt al jaren het het park met veel inzet en succes door een groep vrijwilligers onderhouden.

Toch moeten we blij zijn met het bereikte resultaat want uiteindelijk telt dat dit stukje Risdam-Noord langs de Wogmeergouw is een stuk fleuriger geworden.

Het vraagteken is een uitroepteken geworden!