Breed overleg Sportpark

Onthoud de datum:
maandagavond 28 augustus 19.30 uur

Beste liefhebber van het Sport- en Recreatiepark Risdam-Noord,

De gemeenteraad heeft vlak voor de zomervakantie besloten dat ons Sport- en Recreatiepark opgeknapt zal worden. Er is geld beschikbaar gekomen om tot een plan te komen. Dit plan, dat het gedeelte van het park betreft dat niet door de verenigingssport wordt gebruikt, moet begin 2024 klaar zijn.

Oproep tot deelname aan de bijeenkomst op 28 augustus

Wethouder Dick Bennis laat weten het van belang te vinden, hij vindt participatie van de wijkbewoners belangrijk, om gebruik te maken van de overlegstructuren die bestaan in Risdam-Noord. Indertijd zijn er vijf gebruikersgroepen gevormd, dit zijn:

  • Omwonenden
  • Spelende kinderen
  • Hondenbezitters
  • Wandelaars
  • Aandacht voor groene omgeving

Het ligt voor de hand dat hier ook nog een groepje ‘Sporters niet-verenigingsgebonden’ (Joggers e.d.) aan wordt toegevoegd. Deelnemers aan deze groepen krijgen natuurlijk de gelegenheid om zich ook uit te laten over andere onderwerpen ten aanzien van het park.

Het overleg van deze gebruikersgroepen, incl. ‘Risdam-Noord Groen’, heet ‘het Brede Overleg’. 

Binnenkort zal bekend worden wie de gemeente Hoorn heeft benoemd als projectleider. Dan is het van belang dat wij, de wijkbewoners, ons verenigd hebben. Het is gewenst dat zoveel mogelijk wijkbewoners via één van deze groepen gehoord wordt. Het Brede Overleg zal ongetwijfeld nadat de gemeente een projectleider heeft aangewezen, fungeren als klankbord; op deze manier kunnen de meningen bij de projectontwikkeling ingebracht worden. Tot nu toe speelt ‘Risdam-Noord Groen’ een centrale rol; dit hoeft niet zo te blijven. Dit, de plannen die indertijd al gemaakt zijn en de mogelijkheden voor de komende maanden, bespreken we tijdens het komend overleg. 

Om het Brede Overleg goed neer te zetten zal er op maandag 28 augustus om 19.30 uur een bijeenkomst plaatsvinden.In de kantine van de Honk- en Softbalvereniging Urbanus (Kerketuin 100a).

Iedere wijkbewoner is hierbij welkom. 
Natuurlijk wil jij meedenken over de toekomst van ons park!

Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk, dit kan via: 
parkrisdamnoord@outlook.com

Er wordt van tevoren een agenda voor deze avond verspreid
Mocht jij op 28 augustus nog op vakantie zijn dan is dat geen probleem.
Er komen meer bijeenkomsten waarvoor jij weer wordt uitgenodigd.

Wij hopen je te spreken op 28 augustus 19.30 uur! 
Namens het dagelijks bestuur van Risdam-Noord Groen
Ted van der Bruggen, voorzitter 06-543 91 660

parkrisdamnoord@outlook.com