Bomenbehoud en riolering

Begin dit jaar heeft de gemeente de bewoners van de Boterbloem, Korenbloem en Paardebloem geïnformeerd over de rioleringswerkzaamheden die in september van dit jaar zullen beginnen. Bij deze werkzaamheden zullen ook een aantal bomen worden gekapt en de gemeente heeft behalve aan de bewoners ook aan Risdam Noord Groen gevraagd of zij willen meedenken. Dit hebben we natuurlijk gedaan want wij willen dat er zoveel mogelijk groen in de wijk blijft. Dat er bomen gekapt worden is helaas onvermijdelijk doordat zij bijvoorbeeld boven op het riool staan.

  • Ons uitgangspunt: kijken of bomen gespaard kunnen blijven,.
  • Voor elke gekapte boom moet er een nieuwe boom terugkomen.
  • Zoveel mogelijk onderbeplanting behouden om te zorgen voor biodiversiteit.
  • Met de gemeente zijn constructieve gesprekken gevoerd en wij vinden dat wij samen tot een goed resultaat zijn gekomen.