Bijenlint

Zoals onderhand wel bekend is, behoren veel insecten tot de bedreigde diersoorten of wordt het leven hen zuur gemaakt door bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen die niet alleen het “schadelijke” insect doodt, maar ook het “nuttige”.
Aan u de keus wat schadelijk en/of nuttig is. Dat zou in sommige gevallen ook wel eens de bestrijder kunnen zijn. Of is het argeloze burger, die de dodelijkste gifsoorten kan gebruiken om wat hem/haar onwelgevallig is op te ruimen.

Gelukkig raakt de mens sinds enige jaren steeds meer doordrongen van het feit dat hier in Europa een teruggang is, in aantallen en soorten, tot wel 75%. Dat is ernstig want wij hebben deze nietige en nuttige schepsels hard nodig voor onze voedselvoorziening.
Zelfs die vervelende muggen zijn nuttig. Tenminste, als u hoopt op een jaarlijkse terugkeer van de zwaluw. Als die muggen er niet meer zijn dan is de kans groot dat het voor die zwierende vogel niet meer de moeite loont de oversteek, over de Sahara en Middellandse Zee vanuit Oost-Afrika, naar Europa te maken.

Hoe dan ook: voor enige jaren wist ons VVD-raadslid Chris de Meij het gemeentebestuur van Hoorn ervan te overtuigen dat bijen en andere insecten een grote behoefte hebben aan een “place to bee”. Het idee van bijenlinten in Hoorn was geboren. Er werden door de hele gemeente heen stroken grond gefreesd en rijp gemaakt om insectenlinten in te zaaien.
Zo ook in april 2018 langs de sloot die de Paardeweide scheidt van het park. Een strook van vijftien bij vijftig meter. In samenspraak met Chris de Meij heeft onze buurtgroep de taak op zich genomen het lint in te zaaien en te onderhouden.
Ook in 2019 werd de strook opnieuw ingezaaid, en, verheugend, ook aan de parkzijde werd een grote strook ingezaaid. Helaas bleek het al gebeurd te zijn, voor wij als bewoners de kans kregen daar actief aanwezig te zijn en deelnemen.
Omdat wij als buurtgroep het juist belangrijk vinden dat omwonenden betrokken worden bij dergelijke activiteiten.

Maar opnieuw, het resultaat is prachtig!