Organisatie en bestuur Stichting ‘Risdam-Noord Groen’

De Stichting ‘Risdam-Noord Groen’ wordt gevormd door een kerngroep van ca. 12 leden. Deze groep komt zo’n 10 keer per jaar bijeen. Ieder lid draagt bij aan deze groep op een wijze die deze persoon wil. De één steekt de handen regelmatig uit de mouwen, een ander stelt de nieuwsbrief op en weer een ander verzorgt de notulen. Gelukkig is niets verplicht en wordt gebruik gemaakt van ieders vaardigheden wanneer dat lid van het kernteam daarmee een bijdrage wil leveren.

Naast het kernteam is er ook ‘de commissie van raad en daad’. Hiervan maken wijkgenoten deel uit waarop in speciale omstandigheden een beroep kan worden gedaan. Zo zijn er liefhebbers die incidenteel willen helpen om een tuin op te knappen, is er iemand die bereid is huis-aan-huis te flyeren terwijl er ook een lid van de commissie bereid is om brieven te maken.

Het bestuur van de stichting ‘Risdam-Noord Groen’ wordt gevormd door:

Ted van der Bruggen, voorzitter
06-543 91 660
Henk Bouman, secretaris
Marjon Brouwer, penningmeester
Resi Beijer, algemeen bestuurslid

Anton Greefkes – websitebeheer