Watervervuiling

Vervuiling oppervlaktewater Risdam-Noord?

Onlangs kregen wij een melding over een hond die ziek was geworden na het drinken van slootwater uit de sloot tussen het sportpark en het talud van de Westfrisiaweg, de N307.

Het is niet vastgesteld dat het drinken van dit water de hond ziek heeft gemaakt maar het water ziet er niet altijd fris uit. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft daarom de doorspoeling van de sloten iets vergroot. Het heeft dus ook hun aandacht.
Daarom vragen we iedereen die vervuiling van het oppervlaktewater constateert- en dan met name langs of in het Sport-en Recreatiepark Risdam-Noord- dit te melden via de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorden
Omdat wij contact hebben met het hoogheemraadschap over dit waterkwaliteitsprobleem, vinden wij het prettig om uw melding ook ter kennisname te ontvangen via info@risdamgroen.nl

Schijn bedriegt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.