Geveltuinen project

Dit jaar willen wij aandacht besteden aan de geveltuin, een smalle strook aarde met daarin 1 of meerdere klimplanten, die tegen een
muur of schutting klimmen en aan de voet enkele laagblijvende (bloeiende) planten
Omdat ‘Het Betrekken Bij Groenfonds’ van de provincie Noord Holland, net als wij, het belang van deze tuinen onderschrijft hebben zij ons middelen gegeven om wijkbewoners te helpen deze te realiseren.

Dat groene beplanting op straat grote waarde heeft voor mens en dier is inmiddels algemeen bekend. Van bloemen worden mensen vrolijk, het verlaagt stress. Vlinders en andere insecten vinden er hun voedsel. Vogels hebben groen nodig om hun nesten te maken en de egels zoeken er
beschutting,
Ook zijn er onderzoeken gedaan naar het effect van planten bij de huidige klimaatverandering. Als het heet is geven zij verkoeling, bij hevige regenval kan het water in de aarde weg vloeien.
Planten langs een gevel hebben bovendien een isolerende werking bij koude. Het voordeel van een geveltuin is dat hij weinig grondoppervlak nodig heeft en uitermate geschikt is voor een kleine tuin.

De gemeente wil ook het aantal geveltuinen vergroten door mensen met een muur langs de openbare weg te ondersteunen. Er moet
dan een strookje grond geadopteerd worden. Wanneer dat bij de gemeente wordt aangevraagd, wordt er gezamenlijk gekeken wat de
mogelijk-heden zijn en waar hulp bij nodig is.

Maar ook in de particuliere tuin is een geveltuin vaak een oplossing. Er is een kale muur of de tuin is erg klein, dus dan maar de hoogte in.
Nu kunnen er allerlei redenen zijn waarom mensen wel zo’n tuin willen, maar er niet toe komen zoals:
– geen /weinig ‘groene’ kennis. Welke plant is geschikt voor een bepaalde plek?
– fysieke beperking
– financiële mogelijkheden
– niet weten welke klimhulp geschikt is en hoe je dat bevestigt.

Download hier de Amsterdamse klimplantengids

Wij willen proberen om te helpen.

Bij een aantal mensen, die op de plantjesmarkt hebben aangegeven hulp te kunnen gebruiken gaan we nu een geveltuin realiseren. Samen kijken we naar mogelijkheden en geschikte planten.
Als we dan daadwerkelijk aan de gang gaan, is iedereen van harte welkom om te komen kijken en geïnformeerd te worden. Ook horen we dan graag of u misschien ook ideeën of ervaring heeft waar een ander iets aan heeft. Of u laat ons weten waar u behoefte aan zou hebben.